automatyczne gromadzenie kontaktów, wysyłka powiadomień SMS

Szybki kontakt

Tel.kom: 502 237 563
Gadu-Gadu: 10517884
e-mail: admin@esemeser.pl

Regulamin

Regulamin systemu esemeser.pl

§1 Postanowienia wstępne

Użytkownik esemeser.pl – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie esemeser.pl. Użytkownikiem może zostać zarówno osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy.
Faktury za doładowania będą wystawiane na dane Użytkownika esemeser.pl, podane podczas rejestracji konta.

Użytkownik – osoba fizyczna, która w ramach konta należącego do Użytkownika esemeser.pl posiada możliwość zalogowania się i wysyłki SMS’ów

Konto – utworzony przez system profil użytkownika esemeser.pl. W ramach jednego Konta może pracować wielu Użytkowników.

Właścicielem i twórcą systemu esemeser.pl jest firma ANTsoft Marcin Kantarowski z siedzibą w Głogowie przy ul. Browarnej 1.

§2 Konta

1. Zabrania się przekazywania loginów i haseł Użytkowników osobom trzecim. Użytkownik esemeser.pl powinien zadbać, aby hasła Użytkowników Konta były odpowiednio skomplikowane, co uniemożliwi odgadnięcie ich przez osoby niepowołane.
2. Konta, które w ciągu 14 dni od daty założenia nie zostaną doładowane minimalną możliwą kwotą zostaną niedwracalnie usunięte z systemu.
3. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane bez możliwości zwrotu środków za doładowania.
4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem serwisu esemeser.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie, lub mailem.
5. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administratora serwisu esemeser.pl. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik esemeser.pl zostanie poinformowany.
6. Użytkownik esemeser.pl zgadza się na przesyłanie na swój adres e-mail, informacji na temat zmian w działaniu systemu, nowości w systemie oraz wszelkich informacji na jego temat.
7. Środki na Koncie użytkownika są dostępne bezterminowo. Jeżeli jednak Użytkownik nie loguje się do systemu przez okres 1 roku Konto zostaje skasowane bez możliwości zwrotu środków za doładowania.

§3 Korzystanie z systemu

1. Zabrania się korzystania z systemu esemeser.pl w sposób niezgodny z prawem.
2. Zabrania się wysyłania treści obraźliwych, wulgarnych i niezgodnych z prawem.
3. Zabrania się podszywania pod nazwy nadawcy mogące wprowadzać w błąd oraz do których nie ma się prawa użytku lub numery osób które nie wyraziły zgody na wykorzystywanie ich numeru telefonu w wysyłanych wiadomościach.
4. Zabrania się wykorzystywania systemu esemeser.pl do wysyłania niechcianych wiadomości. Jako niechciane wiadomości rozumiemy wysyłanie wiadomości SMS z ofertą w jakiejkolwiek postaci do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie.

§4 Płatności

1. Płatność odbywa się na zasadzie zakupu doładowań, które mogą być wykorzystane w systemie esemeser.pl. Cennik znajduje się na stronie http://www.esemeser.pl/cennik.php.
2. Płatności można dokonywać poprzez wpłatę na konto serwisu esemeser.pl po wcześniejszym wygenerowaniu faktury pro-forma.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4. Ceny w serwisie mogą ulec zmianie.

§5 Gwarancja
1. System esemeser.pl dokłada wszelkich starań, aby wszelkie wysłane i zaprogramowane sms’y doszły do klientów Użytkownika esemeser.pl. Nie dajemy jednak 100% gwarancji, że tak się stanie. Wszelkie wysłane sms’y posiadają swój status – monitorowanie tego statusu należy do Użytkowników.

§6 Odpowiedzialność
1. Cała odpowiedzialność za charakter, rodzaj, treści i pole nadawcy wysyłanych wiadomości spoczywa na Użytkowniku esemeser.pl.
2. W razie naruszenia prawa system esemeser.pl udostępni dane Użytkownika esemeser.pl odpowiednim organom ścigania.

§7 Bezpieczeństwo
1. System esemeser.pl jest monitorowany i chroniony przed dostępem osób niepowołanych.
2. System esemeser.pl nigdy nie prosi i nie wysyła wiadomości do swoich klientów z prośbą o udostępnienie hasła lub prośbą o wygenerowanie nowego.
3. Nie wolno udostępniać danych Użytkowników dostępu do konta osobom trzecim.

§8 Faktury VAT
1. Faktury VAT są wystawiane dla każdej transakcji w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty. Faktury są dostępne w formacie PDF w zakładce „Faktury” po zalogowaniu się na swoje konto.
2. Faktury VAT są możliwe do pobrania w postaci elektronicznej (plik PDF). Klient chcący otrzymać fakturę VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej powinien poinformować o tym fakcie administratora systemu esemeser.pl. Koszt wysyłki faktury ponosi Użytkownik esemeser.pl.

§9 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu email: admin@esemeser.pl.
2. Jeżeli reklamowana jest wysyłka SMS, aby reklamacja została rozpatrzona użytkownik winien podać dokładną datę, godzinę i numer ID wysłanej wiadomości.
3. Rozpatrywane są tylko reklamacje z wysyłek realizowanych nie później niż 7 dni wstecz od daty reklamacji.
4. Po uznaniu reklamacji przez administratora systemu, Użytkownikowi zostanie przyznana rekompensata w postaci doładowania o wartości odpowiadającej reklamowanej wysyłki.

§10 Postanowienia końcowe
1. System esemeser.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. System esemeser.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych wiadomości SMS oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki SMS. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia łamania niniejszego regulaminu, w tym także przekazania wszelkich dokumentów odpowiednim organom ścigania w przypadku nielegalnego wykorzystywania systemu.
3. Użytkownik systemu esemeser.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług.
4. System esemeser.pl nie wysyła i nie będzie wysyłał żadnych reklam do klientów Użytkowników esemeser.pl.
5. System esemeser zastrzega sobie możliwość wyświetlania reklam Użytkownikom w małym oknie na górze strony.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2010